top of page

Monograf

TAPISAN KOMPETENSI PERGERAKAN UNTUK LATIHAN KEKUATAN

Oleh: Nur Ikhwan Mohamad, Muhammad Raffizan Omar & Raiza Sham Hamezah

"Teknik senaman adalah umpama kaedah memandu kenderaan. Salah pemanduan, silaplah jalan..."

Tapisan Kompetensi Pergerakan untuk Latihan Kekuatan memberikan pengenalan dan panduan asas kepada kaedah tapisan kompetensi pergerakan untuk lakuan/teknik senaman utama dalam bilik bebanan. Kaedah yang diperkenalkan boleh digunakan oleh pengguna gimnasium, atlet dan jurulatih sebagai penanda aras sebelum, sewaktu dan selepas menjalani program latihan kekuatan. Tapisan kompetensi pergerakan ini juga boleh digunakan dengan bantuan alatan ujian makmal. Ini bagi memberikan penyelidik dalam bidang latihan kekuatan dan suaian fizikal keputusan yang mempunyai tahap kesahan dan kebolehpercayaan yang lebih tinggi. 

Tapisan Kompetensi Pergerakan untuk Latihan Kekuatan ini buku kecil yang akan membantu mengatasi masalah lakuan teknik senaman yang tidak tepat dalam kalangan pengguna atau penyelidik. Teknik lakuan senaman yang betul akan mengurangkan risiko kecederaan dan meningkatkan prestasi keseluruhan.

Diterbitkan oleh :
PENERBIT UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900, Tanjong Malim, Perak.
www.penerbit.upsi.edu.my
E-Mail: penerbit@upsi.edu.my

Cetakan Pertama 2014
© Penerbit UPSI
 

Monograf. 33 muka surat

ISBN 978-967-0480-53-4

img-150319154405-001.jpg

KANDUNGAN

Prakata

Senarai Simbol

 

1.  Apa itu Tapisan Kompetensi Pergerakan?
1.1 Pengenalan

1.2 Konsep Asas Tapisan Pergerakan MCS

1.3 Rumusan

2.  Konsep Perlaksanaan Program Latihan Kekuatan
2.1 Pengenalan

2.2 Senaman Latihan Kekuatan

2.3 Tips untuk Latihan Kekuatan

2.4 Postur Badan

2.5 Rumusan

3.  Kaedah Tapisan Kompetensi Pergerakan (TKP) Berdasarkan Modifikasi Kaedah Movement Competency Screening (MCS) Matt Kritz

3.1 Pengenalan

3.2 Tahap atau Darjah Kesukaran

3.3 Kriteria dan Teknik Lakuan Senaman

      3.3.1  Teknik Lakuan Senaman Squat

      3.3.2  Teknik Lakuan Senaman Lunge and Twist

      3.3.3  Teknik Lakuan Senaman Push Up

      3.3.4  Teknik Lakuan Senaman Bend and Pull

      3.3.5  Teknik Lakuan Senaman Single Leg Squat

4.  Alatan dan Penambahan Bagi Perlaksanaan dan Analisa

4.1 Pengenalan

4.2 Tapisan Terus

4.3 Tapisan dengan Analisa Video

4.4 Tapisan Terus dengan Bantuan Goniometer

5.  Aplikasi Tapisan Kompetensi Pergerakan dan Cadangan

5.1 Pengenalan

5.2 Tapisan Sebelum, Semasa dan Selepas PErmulaan Program Latihan

5.3 Tapisan Kompetensi Pergerakan untuk Tahap Kecekapan Jurulatih

5.4 Penggunaan Tapisan Kompetensi Pergerakan Bagi Permulaan Proses Rehabilitasi

5.5 Tapisan Kompetensi Pergerakan untuk Tujuan Penyelidikan

5.6 Kesimpulan

Lampiran 1  Borang Tapisan Kompetensi Pergerakan (TKP)

Lampiran 2  Borang Asal MCS Matt Kritz

Lampiran 3  Borang PAR-Q

Glosari

Bibliografi

Indeks

bottom of page