top of page

Infografik Ringkasan Penyelidikan: Jangan Terima Bulat-Bulat • Banyak infografik memberi ringkasan dan dapatan penyelidikan-penyelidikan dalam bidang sains sukan dan sains senaman sekarang ini.

 • Ringkasan atau pun tidak, setiap penyelidikan ekperimental dilakukan dalam keadaan terkawal, biasanya dengan kumpulan kecil mewakili sebahagian kecil populasi tertentu.

 • Hasil kajian juga mungkin tidak sama sekiranya dilakukan dengan kelompok lain populasi atau dalam keadaan sedikit berbeza di mana-mana bahagian kaedah penyelidikan tersebut.

 • Penyelidik akan sentiasa cuba menjalankan sebanyak mungkin penyelidikan dalam bidang-bidang berkaitan, dengan hasil dapatan disebar kepada sesiapa yang berminat melalui penulisan laporan dalam bentuk jurnal penyelidikan.

 • Adalah menjadi tanggungjawab ahli akademik dan saintis untuk terus menghasilkan kajian bagi melengkapkan proses menyelidik dan mendapatkan jawapan bagi permasalahan-permasalahan dalam bidang.

 • Kombinasi dan gabungan semua hasil penyelidikan yang dilakukan akan dapat membantu satu kesimpulan yang konklusif dan lebih tepat di ambil ke atas mana-mana kondisi atau permasalahan.

 • Semakin banyak kajian, semakin banyak bukti untuk membantu pembuat keputusan.

 • Adalah menjadi tanggungjawab dan dalam bidang kuasa pengamal kecergasan / jurulatih / atlet / pentadbir untuk memilih dan menggunakan mana-mana hasil penyelidikan yang berkaitan (dan TIDAK memilih mana-mana yang tidak berkaitan atau timbangan kemudaratannya lebih tinggi daripada kebaikannya kepada situasi semasa pengamal).

 • Hasil penyelidikan yang dipaparkan dalam jurnal-jurnal penyelidikan BUKAN bermaksud pengamal industri WAJIB menggunakannya atau mengamalkannya.

 • Ianya adalah untuk KITA selaku PENGAMAL untuk menilai dan memilih mana yang berkenaan dan boleh digunakan oleh kita dalam amalan harian.

 • Bahkan kita perlu bersikap analitikal dan kritis. Lihat kelemahan dan kekurangan penyelidikan tersebut, yang semestinya mempengaruhi hasil penyelidikan berkenaan.

 • Bagi ahli akademik dan para penyelidik, maklumbalas daripada pengamal kepada hasil-hasil kajian mereka adalah amat penting, bagi memastikan kajian seterusnya dapat dijalankan dengan perubahan-perubahan penambahbaikan.

 • Tiada penyelidikan yang sempurna. Tiada penyelidikan yang akan berjaya merangkumkan segalanya dalam satu siri.

 • Penyelidikan adalah satu proses berterusan, sama seperti proses kehidupan harian.

 • Apa yang baik untuk hari ini tidak semestinya baik untuk esoknya. Begitu juga sebaliknya.

 • Infografik hasil penyelidikan hanyalah jendela kepada isi rumah yang lebih luas.

 • Jendela tidak mampu memberikan pandangan keseluruhan rumah. Masuk dan lihat isinya sekiranya apa yang terpapar di jendela menarik minat anda.

 • Jangan terima bulat-bulat.

bottom of page