top of page

Siri Penyelidikan

Pemantauan prestasi dan penyelidikan dalam latihan kekuatan dan suaian fizikal

Oleh: Nur Ikhwan Mohamad

Diterbitkan oleh :
PENERBIT UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900, Tanjong Malim, Perak.
www.penerbit.upsi.edu.my
E-Mail: penerbit@upsi.edu.my

Cetakan Pertama 2014
© Penerbit UPSI
 

108 muka surat

ISBN 978-967-0480-43-5

Pemantauan Prestasi dan Penyelidikan dalam Latihan Kekuatan dan Suaian Fizikal memberikan pengenalan dan konsep asas kaedah penyelidikan dalam suaian fizikal bagi kegunaan pelajar institusi pengajian tinggi, jurulatih, penyelidik dan ahli akademik yang berkaitan. Buku ini sesuai untuk bacaan umum bagi yang berminat mengetahui konsep penyelidikan dan penggunaannya dalam proses pemantauan prestasi atlet yang bersandarkan kepada kaedah saintifik. Maklumat yang diberikan di dalam buku ini diharap dapat merapatkan jurang di antara kajian saintifik dan aplikasi sebenar dalam latihan suaian fizikal. 

Pemantauan Prestasi dan Penyelidikan dalam Latihan Kekuatan dan Suaian Fizikal adalah buku konsep yang akan membantu pembaca memahami asas proses penyelidikan, kaitan antara proses penyelidikan dan proses pemantauan latihan, dan kaedah-kaedah saintifik yang boleh digunakan. Buku ini akan memberikan penerangan ringkas kaedah ujian bagi aspek mekanikal, hormonal, neural dan metabolik yang mempengaruhi prestasi latihan kekuatan dan suaian fizikal. Tidak salah dikatakan buku ini adalah yang pertama seumpamanya dalam Bahasa Malaysia. 

DSC_0618.JPG

KANDUNGAN

Prakata

Penghargaan

Simbol/Singkatan

 

1.  Konsep Asas Proses Penyelidikan dalam Latihan Kekuatan dan Suaian Fizikal
Pengenalan.

Mengenalpasti Masalah.

Tinjauan Kajian Lampau (Sorotan Literatur).

Penulisan Permasalahan Kajian.

Jenis-Jenis Penyelidikan.

Membina Kaedah Penyelidikan.

Etika dalam Penyelidikan Latihan Kekuatan.

Konsep Asas Pengukuran dan Statistik.

Penulisan Laporan Penyelidikan, Tesis atau Jurnal.

Kesimpulan.

2.  Pengukuran dan Pemantauan Antropometri Tubuh
Pengenalan.

Pengukuran Tinggi dan Berat Tubuh.

Ukur Lilit Bahagian Tubuh.

Komposisi Tubuh.

Indeks Jisim Badan (BMI).

Kesimpulan.

3.  Pemantauan dan Penyelidikan Aspek Mekanikal dalam Latihan Kekuatan

Pengenalan.

Pengkukuran Aspek Mekanikal dalam Latihan Kekuatan.

Analisa Kinetik.

Analisa Kinematik.

Kesimpulan.

4.  Pemantauan dan Penyelidikan Aspek Hormonal dalam Latihan Kekuatan

Pengenalan​

Pengukuran Aspek Hormonal dalam Latihan Kekuatan.

Analisa Darah.

Analisa Air Liur.

Kesimpulan.

5.  Pemantauan dan penyelidikan Aspek Neural dalam Latihan Kekuatan

Pengenalan.

Pengukuran Aspek Neural dalam Latihan Kekuatan.

Analisa Elektromiography (EMG).

Kesimpulan.

6.  Pemantauan dan Penyelidikan Aspek Metabolik dalam Latihan Kekuatan

Pengenalan.

Pengukuran Aspek Metabolik dalam Latihan Kekuatan.

Analisa Asid Laktik.

Analisa Kadar Pengambilan Oksigen Maksima Tubuh (VO2 max).

Analisa Status Hidrasi Tubuh.

Kadar Nadi.

Kesimpulan.

7.  Penutup

Lampiran

Bibliografi

Indeks

bottom of page